SWOT-analyse av de 24 ferdighetene.

Oct 5


SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker
og svakheter til din medarbeider, avdelinger eller organisasjon som helhet.

De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstavene i de engelske ordene Strengths (styrker),
Weaknesses (svakheter), Opportunities (mu- ligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.Ta for deg de 24 ferdighetene og gjør en SWOT-analyse for hver av dem. Sjema finner du på neste side. Da finner du nødvendig forbedringspotensial for å hevde deg i konkurransen med andre selgere. Bygg på dine styrker. La være å konkurrere med din sterkeste konkurrent på konkurrentens største styrker. Gjør deg heller sterk på deres svakere områder, for eksempel vennlig service og god oppfølging. Her er de fleste konkurrenter svake. Eller legg til noe nytt som du er god på og som gjør deg unik.
1) Fyll inn skjemaet og bruk spørsmålene som hjelpemidler for å komme i gang med idédugnad. Sett ring rundt den ferdigheten
dere analyserer. Ta nødvendige kopier.

Velg ut tre områder du vil forbedre

2. Lag en handlingsplan.

SWOT analyse finner du i bok 4 verktøykassa.

Tips: Spørsmål som kan hjelpe deg på vei: Styrker:
• Når fungerer du som best
• Hva er det som fungerer godt?
• Hvordan fungerer det godt?
• Hvorfor fungerer det godt?
• Hvilke atferdstrekk gir deg mest salg
• Hvilken atferd er mest vellykket?

Svakheter:
• Når fungerer du dårlig?
• Hva er det som fungerer dårlig?
• Hvordan fungerer det dårlig?
• Hvorfor fungerer det dårlig?
• Hva er vanskelig?
• Hvor ligger fallgruvene?
• Hvilke barrierer skaper din salgsstil?
• Hvilke uhell kan ramme deg?
• Hvilke svakheter har stilen din?

Muligheter:
• Hva er dine muligheter?
• Hvilke valg har du?
• Hva kan du forbedre?
• På hvilken måte kan du trene?
• Hvilke nærliggende salgsmuligheter kan du bruke?
• Hvor kan du bli enda dyktigere?
• Hvilke egenskaper bruker du i for liten grad • Hvilke egenskaper kan du bruke i enda større grad?
• Hva kan skje om du utvikler flere salgs-stiler?

Trusler:

• Hvilke konsekvenser har dine svakheter for din målsetning
• Hvilke vanskeligheter kan oppstå
• Hva er risikoen ved din salgsstil?
• Hva er de kritiske faktorene ved din salgsstil? • Hvilke atferdstrekk bør du nedjustere
• Hva kan du slutte med?

Tips. Om dere vil ha effektivitet i gruppa, la de gule jobbe med mulighetene, de røde med svakhetene, de grønne med styrkene og de blå truslene.

Nordic Business Academy🍒

Kay Ellingsen 91000 744 kay.elling@gmail.com
Created with