Nå og i fremtiden mener forskere at utdanning vil bestå av dette: Digitale lærere til alle.

Oct 1 / Kay Ellingsen
Hvordan lærer hjernen best?I hundrevis av år har det blitt sluppet ut intrikate journaler, artikler og psykologiske rapporter om hvordan mennesket lærer best, men som stort sett har vært ubrukelige.De siste 10 årene har forskere, ved å bruke virkemidler som nevroforskning og kognitiv psykologi, begynt å gi oppmerksomhet til hvordan hjernen faktisk lærer.Hva de har funnet var en stor overraskelse for mange: hjernen har sitt eget sett med regler på hvordan den lærer best mulig – og de ser absolutt ikke ut som folk flest kanskje ville tro. Fra disse reglene har forskerne gjort følgende konklusjoner som de mener er viktig for studenter å vite for å få et mer realistisk bilde av den reelle læringskurven: Hvordan vi lærer former hva vi vet og hva vi kan få til.
Vår kunnskap og våre evner er ikke bestemt av IQ eller noen form forhåndsbestemt intelligens, men av effektiviteten i læringsprosessen.Alle kan lære mere effektivt og det handler om forståelse for det man leser og for hvordan din egen hjerne fungerer best. Alle har forskjellige måter å lære på. Å finne ut hvilken måte man lærer best på kan ofte ta tid og inneholde mye prøving og feiling. Ikke bli sittende fast i det samme mønsteret, men prøv alltid ut nye metoder.Minnet av en tekst kommer ikke av hvor lenge eller hvor mange ganger du leser noe, men hvor bra du klarer å visualisere det du leser som en billedlig prosess. Se på hjernen som en muskel som kan trenes. Man får mer ut av en kortere intens økt enn en lang økt med lite innsats.I fremtiden mener forskere at utdanning vil bestå av dette: Digitale lærere til alle.

Hvilke studieteknikker fungerer best?

Ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Wien om studieteknikk blant universitetsstudenter, viste de vanlige teknikkene som markering i bok, lese en tekst flere ganger og ordforbindelser å gi overraskende lite gevinst.Studieteknikkene som ga best gevinst var å lage tester, quiz og spørsmål til seg selv og å lese en tekst på morgenen, skrive en kjapp oppsummering og repetere på kvelden. Det viste seg også at de som hadde korte intensive økter flere ganger om dagen istedenfor lange sammenhengende leseøkter husket mye mer av de hadde lest.Teknikken som ga flest gode resultater var de som tegnet en bilderepresentasjon av teksten sin. Det å bruke hendene å lage noe med tilknytning til det man prøver å huske trumfer alt.Forskerne mener uten tvil at mennesket har utviklet den intelligensens vi har i dag gjennom å bruke hendene våre og å lage og forme ting. Det har gitt oss evnen til å resonere, visualisere og se sammenhenger og det samme gjelder i dag.

Sjekk selv: 
http://www.Bestselgerskolen.no
Kay Ellingsenkay.elling@gmail.com 
Tlf. 910 00 744
Created with